17 Mei 2010

10 kunci rezki barokah

Ada beberapa cara mungkin yang dapat kita jalankan jika ingin rezeki kita lancar dan berlimpah, diantaranya :
1.TAQWA
"Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan jalan keluar baginya.Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada di sangka- sangkanya " ( QS.ath Thalaq :2-3)
2.TAWAKAL
Nabi Muhammad SAW bersabda :" seandainya kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kamu diberi rezeki seperti burung diberi rezeki, ia pagi hari lapar dan petang hari telah kenyang " ( Riwayat Ahmad,at Tirmizi,Ibnu Majah, Ibnu Hibban,al Hakim dari umar bin al Khttab Ra )
3.SHALAT
Firman Allah SWT dalam hadits Qudsi : "Wahai anak adam,janganlah sekali-kali engaku malas mengerjakan empat raka`at pada waktu permulaan siang ( Shalat Dhuha ),nanti Aku cukupkan keperluanmu pada petang harinya " ( Riwayat al Hakim dan Thabrani )
4.ISTIGHFAR
" Mohon ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyakkan harta dan anak- anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan ( pula didalamnya )untukmu sungai-sungai.."( QS.Nuh : 10-12 ) "Barang siapa yang memperbanyak istighfar ( mohon ampun kepada Allah ) niscaya Allah menjadikan setiap kesedihannya jalan keluar dan untuk setiap dan untuk kesempitannya kelapangannya,dan Allah akan memberinya rezeki ( yang halal ) dari arah yang tiada disangka-sangka "(HR Ahmad,Abu Dawud,an Nasai,Ibnu Majah dan al hakim)
5. SILATURRAHIM
Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulallah SAW bersabda : "Siapa yang senang untuk dilapangkan rezekinya dan di akhirkan ajalnya ( dipanjangkan umurnya) hendaknya ia menyambung ( tali) silaturrahim."
6.SEDEKAH
Sabda Nabi Muhammad SAW : "Tidak kamu diberi pertolongan dan diberi rezeki melainkan karena orang lemah dikalangan(manusia)kamu "(Riwayat Bukhari )
7.BERBUAT KEBAIKAN
"barang siapa yang datang dengan( membawa) kebaikan,maka baginya ( pahala)yang lebih baik dari kebaikannya itu; dan barang siapa yang datangt ( membawa ) kejahatan, maka tidaklah diberi pembalasan kepada orang-orang yang telah melakukan kejahatan itu, melainkan( seimbang ) dengan apa yang dahulu mereka kerjakan (QS.Alqashash : 84)
8. BERDAGANG Dan Nabi Muhammad SAW bersabda : " Berniagalah, karena 9 dari sepuluh pintu rezeki itu ada dalam perniagaan "( Riwayat Ahmad ).
9. BANGUN PAGI
Siti Fatimah Ra ( Putri Rasulallah SAW ) berkata bahwa saat Rasulallah SAW melihatnya masih terlentang di tempat tidurnya dipagi hari, Beliau SAW mengatakan kepadanya :" Putriku bangunlah...dan saksikanlah Kemurahan Allah dan janganlah seperti kebanyakan orang.Allah membagikan rezeki setiap harinya pada waktu antara mulainya subuh sampai terbitnya matahari " ( HR.al Baihaqi ). `Aisyah Ra juga menceritakan yang mana Rasulallah SAW bersabda : " bangunlah pagi-pagi untuk mencari rezekimu dan melakukan tugasmu, karena hal itu membawa berkah dan kesuksesan "(HR.at Thabrani )
10. BERSYUKUR
" Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah(nikmat) kepadamu,jika kamu mengingkari ( NikmatKu) maka sesungguhnya azabKu sangat pedih ! " (QS.Ibrahim 7 )

Tidak ada komentar:

Posting Komentar